FEI

Voltížne pravidlá SR

Barel listiny špeciálne pre S3* a Y2 * jednotlivcov

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1.2024

Pravidlá 2024

Smernica 2024

Listiny 2023

Jednotlivci

Dvojice

Skupiny

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2023

Pravidlá 2023 – čisté

Pravidlá 2023 – zvýraznené zmeny

Smernica 2023 – čistá 

Smernica 2023 – zvýraznené zmeny

Voltížne pravidlá SR platné k 1.4. 2022

Pravidlá 2022 – čisté

Pravidlá 2022 – zvýraznené zmeny 

Smernica 2022 – čistá

Smernica 2022 – zvýraznené zmeny

Katalóg obtiaznosti CZ

listiny SVP 2022 (vratane kategorie mladší jazdci)

SZVJ voltíž 

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2020

Pravidla 2020_zvyraznene zasadne zmeny

Smernica SJF 2020_zvyraznene zmeny

Katalóg obtiaznosti CZ

listiny SVP 2019-2020 XLS

Listiny barel 2019-2020

Formular pre rozhodcov RV1 (prisediaci)

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2019

Pravidla_zvyraznene zasadne zmeny

Smernica SJF_2019-2022_zvyraznene zmeny

Katalóg obtiaznosti CZ

listiny SVP 2019 XLS

Listiny barel 2019

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2018

Pravidla 2018

Smernica pre rozhodcov – čistá verzia – aktualizovaná

Katalóg obtiaznosti CZ

Zmena voči listinám z roku 2016 je iba u jednotlivcov v časti umelecký dojem, kde sú iné percentuálne hodnoty pre známky C1-C5.

listiny SVP 2018 v exceli

listiny SVP 2018 v pdf

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2017

Zápisnica zo stretnutia SVK 22.10.2016_Ivánka pri Dunaji

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2016

zapisnica SVK 8.11.15 Ivanka pri Dunaji

Pravidla_2016

smernica SJ_2016

Katalog obtiaznosti – CZ

Rozhodcovské listiny barel pretek pre rok 2016

listiny barel 2016

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2015

zapisnica SVK 26.10.14 Košice

Voltížne pravidlá 2015_zvýraznené zmeny

Voltížne pravidlá 2015_bez zvýraznených zmien

Smernica pre rozhodcov platná k 1.1. 2015

Smernica pre rozhodcov 2015_zvyraznene zmeny k 26.2.2015 zltou

Smernica pre rozhodcov 2015_bez zvýraznených zmien

Rozhodcovské listiny SVP pre rok 2015

Dvojice

Juniori a Staršie Deti

Mladšie Deti

Seniori

Skupina junior

Skupina senior

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2014

Voltížne pravidlá 2014

zapisnica SVK 9.11.13 Ivanka pri Dunaji

Smernica pre rozhodcov platná k 1.1. 2014

Smernica 2014

Prihlášky –  barel pretek

prihlasky barel pretek

Rozhodcovské listiny pre rok 2014

Mladšie Deti

Staršie Deti

Jednotlivec Junior

Jednotlivec Senior

Skupina Mladšie deti

Skupina Junior

Skupina Senior

Dvojice

Prihláška na preteky

Prihlášky

Voltížne pravidlá SR platné k 1.1. 2013 (v znení úprav zápisnice SVK z 1.12. 2012, Košice)

Voltížne pravidlá 2013

zapisnica SVK 1.12.12 Košice

Smernica pre rozhodcov platná k 1.1. 2013

Smernica 2013