FEI

Čo je voltíž

Voltižné jazdenie je súťažná disciplína, ktorá umožňuje voltižérom v harmónii s koňom prejaviť vlastnú osobnosť prostredníctvom gymnastických a umeleckých prvkov.

Voltiž bola uznaná ako jedna zo 7 jazdeckých disciplín Medzinárodnou jazdeckou federáciou v roku 1983.

Voltiž je akrobatické a gymnastické cvičenie prevedené na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu.

Voltiž pomáha naučiť sa udržiavať rovnováhu a súhru s pohybom koňa, tak ako aj všeobecnú športovú zdatnosť. Keď chcete cvičiť voltiž, nepotrebujete vedieť jazdiť, ale Voltiž vám môže veľmi pomôcť zdokonaliť vaše jazdecké schopnosti. Cvičenie pozostáva z rôznych cvikov, ktoré sú vzájomne prepojené a tvoria jeden celok – povinnú resp. voľnú zostavu.

Všetci voltižéri majú možnosť starať sa o koňa bez toho, aby náklady na koňa znášali sami. Mesačné príspevky platia do voltižného klubu a náklady na tréning a starostlivosť o koňa sú rozdelené medzi celú skupinu. Byť súčasťou voltižnej skupiny znamená aj veľkú zábavu. Cvičí sa na hudbu v skupinách, ale je tu taktiež možnosť prejaviť sa individuálne alebo v dvojiciach.

Voltiž v sebe ideálnym spôsobom spája záujem detí a mládeže o kone so všestrannou pohybovou výchovou. Pozornosť sa pritom venuje mnohým telesným schopnostiam ako je koordinácia, rovnováha, pohyblivosť, švihová a podporná sila. Nie je to však iba šport na koni. Je to aj denné zaobchádzanie s koňom a povinnosti a úlohy, ktoré súvisia so starostlivosťou o koňa. Kôň predsa nie je neživé cvičiace náradie, ktoré sa po docvičení odloží do náradovne. Oveľa viac je neodlučiteľným partnerom voltižéra a má svoje potreby a nároky.