FEI

Voltížna komisia SJF

Členovia voltížnej komisie SJF : 

Mária Fogašová

Ing. Katarína Kubišová

Boris Kodak

Mgr. Martin Vaváček PhD.

Vladimíra Lenčéšová – kontaktná osoba komisie – vladimira.lencesova@zoznam.sk


Dokumenty 2022:

Správa o sústredení reprezentácie 

Správa o sústredení detí do 13 rokov 

Per rollam hlasovania 2022: 

Záznam per rollam 26.02-28.02.2022

Záznam per rollam 04.03.-06.03.2022

Záznam per rollam 11.03-13.03.2022

Záznam per rollam 17.06.-19.06.2022

Záznam per rollam 20.06-22.06.2022

Záznam per rollam 30.06- 04.07.2022

Záznam per rollam 07.07- 09.07.2022

Záznam per rollam 13.07-15.07.2022

Záznam per rollam 22.08-24.08.2022

Záznam per rollam 06.09-09.09.2022


Zasadnutia 2022 : 

22.04.2022 Xbionic Šamorín

03.04.2022 Masarykov dvor – ZRUŠENÉ kvôli covid 


Zápisnice zo zasadnutia 2022 :

22.04.2022 X bionic Šamorín 


Zápisnice zo zasadnutia staršie  :

Zápisnica-zo-stretnutia-SVK-17.11.2018

Zápisnica so stretnutia SVK zo dňa 11.11. 2017.

Zápisnica-zo-stretnutia-SVK-11.11.2017

Zápisnica so stretnutia SVK zo dňa 22.10. 2016 spolu s prílohami.

Zápisnica zo stretnutia SVK 22.10.2016

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha 6

Zápisnica so stretnutia SVK zo dňa 12.09. 2016

zapisnica-SVK-12.9.16-Bratislava(1)