FEI

Každoročne hostí Czajlík ranch slovenskú voltížnu obec. Aj tento rok sa v príjemnom areály  v Dunajskom Klátove konal slovenský voltížny pohár vďaka organizátorovi Spojenej škole Ivanke pri Dunaji. V kategórii skupiny detí do 9 rokov zvíťazila skupina z SŠ Ivanka pri Dunaji na koni Trouble Maker Z s lonžérom Pavlom  Zagatom v zložení: Šimková Vivien, Boršová Lucia, […]

Voltížnu sezónu otvára už tradične kolektív Márii Fogašovej z klubu OZ Galaxia na ranchi KQM v Betlanovciach. Aj tento rok sa zišla  v krásnom prostredí Slovenského raja voltížna špička a umiestnenia si rozdelili nasledovne : Mladšie deti : miesto – Dorka Kázárová – JK Farao Šaľa – kôň Constantin – lonžér Vladimíra Lenčéšová miesto – Orolíniová Júlia – […]

Oznamujeme Vám, že názov ulice Junácka 6 bol premenovaný na Olympijské námestie 14290/2. Sídlo kancelárie zostáva nezmenené, menil sa iba názov ulice. Prosíme, aby ste zasielali poštu na novú adresu a tiež, aby ste tento názov uvádzali vo všetkých dokumentoch, ktoré budú vystavované na SJF.

Dňa 24.3. prebehol premiérový Warm up s medzinárodnou rozhodkyňou Juliannou Eschwig Hajts. Deti si pred vstupon do sezóny mohli vypočuť pohľad rozhodcu na ich zostavy a dostali cenné rady, na čom ešte treba popracovat. Skvelá príležitosť, za ktorú ďakujeme rozhodkyni a samozrejme voltížnej komisii. Veríme, že sa zavedie  nová tradícia.

Dňa 25.02.2024 sa konalo online preškolenie zo zmien Voltížnych pravidiel vrámci národných aj medzinárodných súťaží . Nižšie nájdete zoznam účastníkov ale aj dôležité a užitočné podklady, ktoré nám školitelka Mgr. Pavla Krauspe poskytla, za čo jej ďakujeme .

Na Czajlík Ranchi sa pod záštitou voltížnej komisie SJF konal 16.3.2024 pilotný Warm Up. Cvičenci a tréneri konfrontovali výsledky zimnej prípravy priamo s pohľadom rozhodcov. Kone si prešli predsezónovou generálkou a rozhodkyne poradili ako skĺbiť nové pravidlá s úrovňou cvičencov. Účastníci podujatia boli nadšený a zhodli sa v tom, že Warm Up splnil požadované očakávania. […]

Majstrovstvá Slovenska vo voltíži sa konali v kolíske krásnej prírody Podpoľania v areáli Masarykovho dvora. Výbornou organizáciou známa dvojica Ľubomír Paučo z JK Masarykov dvor a Laura Lenčéšová z JK Farao opäť zabezpečili maximálny komfort pre kone, cvičencov i rozhodcov. Ponuke rozhodovať neodolali celebrity svetového rozhodovania ako predsedníčka svetovej voltížnej komisie a členka predsedníctva svetovej jazdeckej federácie […]

„Z celého srdca ďakujeme za možnosť spoznať Jacquesa. Bolo úžasné trénovať a vytvárať s ním niečo, je to obrovská osobnosť a inšpirácia pre deti. Pre mňa je on ten, ktorý začal transformovať voltíž viac do scéniky a vďaka tomuto víkendu sme videli tú jeho jedinečnosť na vlastné oči. Okrem praktických cvičení sa im veľmi rátali aj rozhovory počas obeda. Kládli fakt […]

Početná slovenská voltížna ekipa zavítala do dolnorakúskeho Jazdeckého centra v Stadl Paura,  kde sa uskutočnili medzinárodné preteky CVI. Slovenské farby hájili   zástupcovia NŽ Topoľčianky, JK Farao, SOŠ Ivanka pri Dunaji a JK Freestyle Poprad. Bola to druhá z troch súťaží, ktoré boli  zaradené do hodnotiaceho rebríčka na splnenie nominačných kritérií pre tohtoročné Majstrovstvá Európy vo Švédsku.       K našim susedom vycestovali piati juniori: Ema Dudonová, Soňa Janigová, Zara Cvetkovič, Laura […]

Popri barelovom preteku sa v Kráľovej nad Váhom odohrá Skúška základného výcviku jazdcov do 9 rokov.

Voltížna komisia SJF Vás pozýva na aktualizačný seminár ku zmenám v pravidlách na rok 2023. Seminár bude prebiehať ONLINE, v termíne 25. – 26. marca 2023, teda dva dni, v čase od 15.00 do 18.30. Školiteľkou bude Mgr. Pavla Krauspe, predsedníčka voltížnej komisie FEI. Tento aktualizačný seminár bude uznaný ako preškolenie voltížnych trénerov v zmysle smernice SJF 17/2020.Prihlášky posielajte do 24.3.2023 na […]