FEI

O nás

Voltiž na Slovensku nájdete v 10 oddieloch.

Slovenskú voltiž zastrešuje  Voltížna komisia Slovenskej jazdeckej federácie, ktorá ma 5 členov a je poradným orgánom Slovenskej jazdeckej federácie v otázkach voltíže.

Predstavitelia VK SJF:

Predsedníčka:
 Laura Lenčéšová

Členovia:
 Ing. Andrea Barczi , Ing. Katarína Kubišová, Martin Necela, Ján Tribula

Zoznam klubov:

Východné Slovensko 

– JO TJ Slávia UVLF Košice
Adresa klubu: Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF Košice, Cesta pod Hradovou 11, 040 01  Košice
Jazdecký areál, Trieda KVP 9, 040 01 Košice
Webová stránka: http://voltiz.uvlf.sk/
Kontaktná osoba: Marián Pavľak
Kontaktné tel.číslo: 00421903033165, 00421915986914, 00421903100857
Kontaktná mailová adresa: marian.pavlak@gmail.com, pavlakeva@gmail.com

-Freestyle Poprad
Šrobárova 2611/7
05801
POPRAD
tel.: +421.904.700085
fax: +421.2.65956818
e-mail: tribula@markiza.sk
Kontakt: Ján Tribula

-Občianske združenie Galaxia
Adresa klubu: Osloboditeľov 166, 05934 Spišská Teplica
Kontaktná osoba: Mária Fogašová
Kontaktné tel.číslo: .00421905436993
Kontaktná mailová adresa: ozgalaxiao@azet.sk

-VOLTILAND Košice, o.z.
Adresa klubu: Hronská 9, 04011 Košice
Webová stránka: http://nakoni.sk
Kontaktná osoba: Slavomíra Necelová
Kontaktné tel.číslo: .00421903167744
Kontaktná mailová adresa: necelova@gmail.com

Západné Slovensko 

– JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
Adresa klubu: Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Webová stránka: voltiz-ivanka-pri-dunaji.webnode.sk
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kubišová
Kontaktné tel.číslo: .00421917950353
Kontaktná mailová adresa: gazalko@gmail.com, katarina.kubisova@ssivanka.sk
Ďalšie kontakty: Mgr. Adrika Žatková, zatkova@forwolf.com
Pavol Zagata, zagipal@gmail.com
Ing. Lenka Marčeková, lena.marcekova@gmail.com

– Farao
Adresa klubu: Športová 244,Trnovec nad  Vahom
Kontaktná osoba: Vladimíra Lenčéšová
Kontaktné tel.číslo: .00421907050355
Kontaktná mailová adresa: vladimira.lencesova@zoznam.sk
Ďalšie kontakty: Laura Lenčéšová, 00421907618309

– Jazdecký klub Rusty
Kontaktná osoba: Andrea Barczi
Kontaktné tel.číslo: .00421907282390
Kontaktná mailová adresa: rusty.volti@gmail.com

– JK pri NŽ Topoľčianky
Kontaktná osoba: Boris Kodak
Kontaktné tel.číslo: .00421905537083
Kontaktná mailová adresa: boriskodak@hotmail.com

Slávia SOUP Šaľa
Štúrova 74
92701 ŠAĽA
tel.: +421.903.255741
fax: +421.31.7713496
e-mail: majdlen1@stonline.sk
Kontakt: Jana Majdlenová

-Ranč Ouzkých ( VK Sundance) 

e-mail: mvavacek@yahoo.com
Kontakt: Martin Vaváček