FEI

Warm Up aj na východnom Slovensku

Dňa 24.3. prebehol premiérový Warm up s medzinárodnou rozhodkyňou Juliannou Eschwig Hajts. Deti si pred vstupon do sezóny mohli vypočuť pohľad rozhodcu na ich zostavy a dostali cenné rady, na čom ešte treba popracovat. Skvelá príležitosť, za ktorú ďakujeme rozhodkyni a samozrejme voltížnej komisii. Veríme, že sa zavedie  nová tradícia.