FEI

27.03.2022 sa konalo online preškolenie zo zmien Voltížnych pravidiel vrámci národných aj medzinárodných súťaží . Nižšie nájdete zoznam účastníkov ale aj dôležité a užitočné podklady, ktoré nám školitelka Mgr. Pavla Krauspe poskytla, za čo jej ďakujeme . https://docs.google.com/presentation/d/1Yr9pAqIFsd4iwQFmDjLAqfaxduX-lUNhT2XLeA9Vq1g/edit#slide=id.g11923b75fa5_0_2

Do kalendára Voltížnych pretekov v sezóne 2022 pribudol nový pretek 27.08.2022 SVP Topoľčianky . Viac info : Boris Kodak

V 10. vydaní Voltížnych pravidiel platných od 01.04.2022 voltížna komisia schválila nové nasledovné pravidlo : V ľubovoľnej kategórii ( mimo mladších detí) môže jednotlivec, dvojica, skupina pretekať súčasne na dvoch koňoch, pričom jeden kôň je považovaný za nového koňa- to znamená v 1. sezóne od svojho prvého štartu . Nový kôň duplicitný štart môže štartovať […]

TJ Slávia SOUP Šaľa organizuje 1.4. skúšky základného výcviku jazdca vo voltíži ⬇️

V priloženom dokumente nájdete upravené SZVJ- voltíž na rok 2022. Úprava nastala v odpovediach testu pre deti nad 9 rokov, ktoré už nekorešpondovali s aktuálnymi voltížnymi pravidlami.

FEI upravilo kvalifikačné kritéria mladších jazdcov pre sezónu 2022. Konkrétnu zmenu nájdete v nasledujúcej tabuľke zvýraznenú červeným písmom.

V sekcií – Voltížne pravidlá SR v menu vľavo nájdete nové listiny na sezónu 2022. V porovnaní so staršou verziou sú preformátované a upravené na správnu tlač a je upravený umelecký dojem jednotlivec-senior voľná zostava, kvôli chybným percentám ktoré nekorešpondovali s Voltížnymi pravidlami.

V sezóne 2022 sa na národných aj medzinárodných pretekoch mení technický cvik v technickej zostave seniorov a mladších jazdcov. Nové mlynské kolo nahradí kotúľ . Spôsob prevedenia a hodnotenia cviku nájdete v tomto článku.

Toto preškolenie bude zároveň uznané ako povinné preškolenie (1x za 3 roky) pre majiteľov trénerskej licencie podľa SJF smernice č.17/2020.

Náš reprezentant Andrej Meňhert z NŽ Topolčianky . Ako si sa dostal k voltížnemu jazdeniu ? Prečo si začal práve s týmto športom ? K voltížnemu jazdeniu som sa dostal na základnej škole, kde som na nástenke našiel plagát Národného žrebčína v Topoľčiankach o tom že voltížny tím robí nábor detí. Najprv som nevedel že […]

Areál Strednej odbornej školy chovu koní a služieb sa stal dejiskom už druhých tohtoročných voltížnych pretekov realizovaných pod záštitou miestnej samosprávy, teda s finančnou podporou mesta Šaľa.  Súťaže sa tentokrát zúčastnilo 63 jednotlivcov, 4 dvojice a jedna skupina pretekajúci na takmer 20 koňoch. O hodnotenie pretekárov sa postaral trojčlenný rozhodcovský zbor pod vedením p. Ľubice Lukáčovej spolu s p. Dianou Dutko […]

      Uplynulý víkend sa v areáli Strednej odbornej školy chovu koní a služieb na Štúrovej ulici v Šali otvorila voltížna sezóna 2021 Majstrovstvami Západoslovenskej oblasti a Slovenským voltížnym pohárom. Vskutku šlo o celkom netradičný úvod do súťažného roka, keďže nie je zvykom začínať majstrovskou súťažou, no, žiaľ, z dôvodu protipandemických opatrení sa všetky doterajšie preteky zrušili. O tituly Majstrov, resp. Vicemajstrov Západoslovenskej oblasti […]

Autor: Vladimíra Lenčéšová Už druhý rok sa konali majstrovstvá Slovenska v krásnom areály Czajlík ranču v Dunajskom Klátove v dňoch 25.-26.09.2020. Organizácie sa ujala SŠ Ivanka pri Dunaji za výdatnej podpory Zuzany Czajlíkovej a jej snúbenca Rafaela Rodrigeza. Upršané počasie neovplyvnilo výkony koní a cvičencov a začalo sa pretekať nezvyčajne v piatok. V kategórii ml.chlapci zvíťazil Necela Samuel na koni Teamo […]

Autor: Vladimíra Lenčéšová Každoročne sú Majstrovstvá Slovenska aj posledným pretekom, z ktorého sa zarátavajú výsledky do celoročnej súťaže Slovenký voltížny pohár a okrem rozdania titulov Majstrov Slovenska sa vyhlasujú na tomto podujatí aj víťazi Slovenskeho voltížneho pohára a Barel Cupu. Napriek tomu že sa voltížne podujatie konalo na Czajlík ranči prvý krát, preteky prebiehali v […]