FEI

Warm Up Dunajský Klátov

Na Czajlík Ranchi sa pod záštitou voltížnej komisie SJF konal 16.3.2024 pilotný Warm Up. Cvičenci a tréneri konfrontovali výsledky zimnej prípravy priamo s pohľadom rozhodcov. Kone si prešli predsezónovou generálkou a rozhodkyne poradili ako skĺbiť nové pravidlá s úrovňou cvičencov. Účastníci podujatia boli nadšený a zhodli sa v tom, že Warm Up splnil požadované očakávania. Preto vyslovili záujem podporovať túto myšlienku aj v ďalších sezónach.