FEI

ZMENA SÍDLA SJF

Oznamujeme Vám, že názov ulice Junácka 6 bol premenovaný na Olympijské námestie 14290/2.

Sídlo kancelárie zostáva nezmenené, menil sa iba názov ulice.

Prosíme, aby ste zasielali poštu na novú adresu a tiež, aby ste tento názov uvádzali vo všetkých dokumentoch, ktoré budú vystavované na SJF.