FEI

Preškolenie rozhodcov zo Všeobecných pravidiel SJF

Preškolenie rozhodcov zo Všeobecných pravidiel SJF

Dňa 28.10.2017 sa bude konať v Spojenej škole Ivanka pri Dunaji,ul. SNP 30, preškolenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel SJF.
Školiteľ: RNDr. Robert Fekár
Účastnícky poplatok 10€, ktorý pokrýva coffee break a obed sa platí priamo na mieste školenia pri prezentácii
Prihlášky posielajte prosím na mail: baciak.masarykova@sjf.sk vo forme: meno – č.licencie SJF – klubová príslušnosť.

Zúčastniť sa môžu len prihlásení členovia SJF.

Školenie je povinné pre rozhodcov, ktorí chcú rozhodovať v roku 2018.

Orientačný časový plán:

8:45 prezentácia

9:00 začiatok školenia

16:00 koniec školenia