FEI

Online preškolenie

Toto preškolenie bude zároveň uznané ako povinné preškolenie (1x za 3 roky) pre majiteľov trénerskej licencie podľa SJF smernice č.17/2020.