FEI

Kompletné výsledky barel cup 2018

Máme za sebou Barel cup 2018, ktorý bol v poradí štvrtý v histórii týchto pretekov. Či už preteky kluby využili na vyplnenie zimnej prípravy, prípravu témy voľnej zostavy na nadchádzajúcu sezónu, vyskúšanie si obtiažnejších cvikov, zvládanie štartovnej trémy alebo utuženie vzťahov v klube, aj mimo neho, určite opäť prispeli ku skvalitneniu voltížnych cvičencov a propagácii tohto športu.

Nárast počtu účastníkov oproti minulému roku niektorých organizátorov zaskočil, naznačuje však rozširovanie členskej základne voltížnych cvičencov. Na jednej strane je záujem detí  potešujúci, pre trénerov ale ťažká situácia, ako pomestiť všetkých cvičencov na kone, ktoré majú k dispozícii.

Barel cup 2018 v číslach:

 • Počet zúčastnených klubov:      8 (4 kluby sa zúčastnili všetkých pretekov)

(JK Lángov dvor, JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji, TJ Slávia SOUP Šaľa, NŽ Topoľčianky , JK Freestyle Poprad, OZ Galaxia Spišská Teplica, OZ Apolónia Lieskovany, JO TJ Slávia UVLF Košice)

Počet účastníkov (jednotlivci (ženy/muži)):        121(107/14)

  • D1 mladšie deti                   53 (46/7)
  • D2 staršie deti                     39 (36/3)
  • J2 junior                             28 (24/4)
  • S3 senior                               1 (1/0)
  • Dvojice                               25
  • Skupiny D1 mladšie deti      4
  • Skupiny J2 junior                 6
  • Skupiny senior                    3

Víťazi jednotlivých kategórií:

 • D1 mladšie deti  
 • Špačková Zuzana           JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • Špaček Miroslav JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • D2 staršie deti  
 • Dudonová Ema             JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom
 • Sýkora Teo                     JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom
 • J2 junior    
 • Sýkorvá Ema                 JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom
 • Bohunický Simon          JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • S3 senior
 • Veselá Lucia                 JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • Dvojice    
 • Bohunický, Jezberová   JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • Skupiny D1 mladšie deti
 • JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji
 • Skupiny J2 junior    
 • OZ Galaxia Spišská Teplica
 • Skupiny senior
 • JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji

 

Vyhodnotenie Barel cup 2018 sa uskutoční  na záverečnom vyhodnotení SVP počas Majstrovstiev Slovenska vo voltížnom jazdení Biela voda, Hrabušice.

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony. Poďakovanie patrí aj všetkým organizátorom, rozhodcom, spracovateľom výsledkov a ozvučeniu, ktorí zvládli čoraz náročnejší časový harmonogram pretekov.

Barel cup 2018 komplet výsledky

Jana Ambrózová (OZ Galaxia Spišská Teplica)