FEI

Voltížna sezóna otvorená v X Bionicu

Na konci apríla sa otvárala voltížna sezóna 2022 v olympijskom areáli X Bionic v Šamoríne vďaka riaditeľovi preteku Róbertovi Pálovi z JK Riders&Dreams , tajomníčke preteku Laure Lenčéšovej z JK Farao a Slovenskej jazdeckej federácii. Výbornú organizáciu podčiarkol nielen krásny areál ale aj výkony voltižérov a kvalitný rozhodcovia
PhDr.Zuzana Bačiak Masaryková PhD.,Petra Masácová,Martina Vargová a Jarmila Jablonská. Medailové umiestnenia si vybojovali cvičenci nasledovne :
Skupina detí do 9 rokov – 1.miesto – JK FARAO – Trnovec n.Váhom na koni Furioso s lonžérkou Laurou Lenčéšovou v zložení : Kálmán Viktória,Čičmišová Lea,Pčolová Nela,Takáčová Lucia,Kádarová Chloe,Kázarová Dorka.

2.miesto – SŠ ivanka p.D. na koni Trouble Maker Z s lonžérom Pavlom Zagatom v zložení : Nikolíni Filip,Marčeková Naďa,Zaťková Emma,Antalíková Rebeka,Milková Alžbeta.

3.miesto si odniesli cvičenci z
JK Farao – Trnovec n.V. pod vedením Vladimíry Lenčéšovej na koni Pluto v zložení : Ratković Mina,Rajjová Hanka,Čebrová Margaréta,Štibrányi Stella,Rajjová Dorka.


Skupina junior – 1.miesto – Národný žrebčín Topoľčianky na koni Leon s lonžérom Kodak Boris v zložení : Meňhert Andrej,Strečková Stela,Kodak Sebastián,Balážová Laura,Karáčová Gabriela,Solčiansky Matúš.

2.miesto – JK Farao – Trnovec n.Váhom na koni Pluto s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou v zložení : Sarah Kleinhappel,Tamara Zorić,Time Súdorová,Sára Slámová,Ema Molnárová a Sophia Hodúrová.


Dvojice – 1.miesto – SŠ Ivanka p.D. na koni Catoki M s lonžérkou Dianou Antalíkovou – Špačková Zuzana a Cvetkovič Zara.

2.miesto – TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Hera pod vedením Jany Majdlenovej – Spiszáková Mia a Nagyová Katarína.

3.miesto – JK Farao –
Trnovec n.Váhom na koni Pluto pod vedením Vladimíry Lenčéšovej – Sarah Kleinhappel a Sophia Hodúrová.

Jednotlivci mladšie ženy – 1.miesto – Necelová Agáta z Voltilandu Košice na koni Teamo s lonžérkou Necelovou Slavomírou.

2.miesto – Marčeková Naďa z SŠ Ivanky p.D. na koni Camelia s lonžérkou Dianou Antalíkovou

3.miesto obsadila Viktória Kálmán z JK Farao – Trnovec n.Váhom na koni Furioso s lonžérkou Laurou Lenčéšovou.


Jednotlivci mladší muži – 1.miesto – Nikolíny Filip – SŠ Ivanka p.D. – kôň Camelia – lonžérka Diana Antalíková.

2.miesto – Orolin Adam – Voltiland Košice – kôň Cattalin – lonžér Necela
Martin.

3.miesto – Maťašovský Kristián – TJ Slávia SOUP Šaľa – kôň Frajer – lonžérka
Tóthová Beáta.

Jednotlivci staršie ženy – 1.miesto – Nagyová Katarína – TJ Slávia SOUP Šaľa – kôň Hera – lonžérka Majdlenová Jana.

2.miesto – Jurášová Tara – SŠ Ivanka p.D. – kôň Catalin Lukas –
lonžérka Kotvasová Tamara.

3.miesto obsadila jej klubová kolegyňa Petríková Petra na
koni Catalin Lukas s lonžérkou Kotvasovou Tamarou.


Jednotlivci starší muži – 1.miesto – Necela Samuel – Voltiland Košice – kôň Teamo – lonžérka Necelová Slavomíra.

2.miesto – Solčiansky Matúš – NŽ Topoľčianky – kôň Lilliane lonžér Kodak Boris.


Jednotlivci junior ženy – 1.miesto – Janigová Soňa z Freestyle Poprad na koni Walter Winnie s lonžérom Jánom Tribulom.

2.miesto – Ema Dudonová z JK Farao – Trnovec n.Váhom na koni Constantin s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou

3.miesto – Žaťková Sabina z SŠ Ivanky p.D na koni Catoki M s lonžérkou Dianou Antalíkovou.


Jednotlivci junior muži – 1.miesto – Meňhert Andrej z NŽ Topoľčianky na koni Leon s lonžérom Kodakom Borisom

2.miesto si odniesol jeho klubový kolega Kodak Sebastián
na koni Lilliane.


Jednotlivec mladý jazdec ženy – 1.miesto si vybojovala Sára Šoltésová z JK Freestyle Poprad na koni Leo da Vinci s lonžérom Jánom Tribulom

2.miesto si odniesla Jezberová Hana z SŠ Ivanka p.D. na koni Catalin Lukas a lonžérkou Kotvasovou Tamarou.


Jednotlivec senior ženy – 1.miesto obsadila Vlasáková Lucia z Rusty Šaľa na koni KCM Vaultinghorses Lord a lonžérkou Andreou Barczi.

2.miesto – Majsniarová Zuzana z Voltilandu Košice na koni Catallin s lonžérom Necelom Martinom.

Tento organizačne vydarený pretek bol zároveň generálkou pred svetovým pohárom vo voltíži, ktorý sa bude v X Bionic Sphere konať v dňoch 9-12.6.2022. Účasť avízovali voltižéri z Argentíny, USA, Turecka, Poľska, Talianska, Ukrajiny, Česka, Maďarska a Rakúska. Dúfame, že medzinárodné obsadenie zaujme mnoho divákov.

Vladimíra Lenčéšová