FEI

Návod – povinný certifikát na podujatiach FEI

Pri účasti na FEI podujatiach je okrem povinnosti merania teploty koní povinné vyplniť v aplikácií FEI HorseApp certifikát o bezpríznakovosti koňa. Tento formulár musíte vyplniť pri každej účasti na FEI podujatí nanovo. V článku nájdete návod na vyplnenie tohto certifikátu .

Tomuto návodu predchádza článok o meraní teploty koňa , v ktorom nájdete postup ako si nainštalovať aplikáciu FEI HorseApp a ako sa spárovať so svojím koňom.

Návod na meranie teploty koní

1.Po otvorení aplikácie si vyberiete položku My, kde nájdete zoznam všetkých koní, ktoré ste na seba spárovali.

2. Vyberiete meno koňa, ktorému chcete certifikát vytvoriť.

3. V zložke Horse Health nájdete položku Self-Certification Form.

4. Kliknete na vytvorenie nového certifikátu.

5. V zozname nájdete pretek , pre ktorý idete tento certifikát vytvoriť. (Pokiaľ sa Váš pretek v zozname nenachádza, ešte zostáva do preteku príliš dlhý čas na to, aby ste potvrdili bezpríznakovosť koňa. Musíte sa sem vrátiť a vytvoriť certifikát približne týždeň pred pretekom)

6. Vyplníte informácie ( Zodpovedná osoba za koňa – Meno a tel.č. , Ošetrovateľ koňa – Meno a tel.č. , Veterinár – Meno a tel.č. )

7. Následne 4x potvrdíte potiahnutím zelenej šípky.