FEI

Sústredenie detí do 13 rokov

Tento víkend sa na východe Slovenska konalo prvé spoločné sústredenie pre deti v kategóriách D1 a D2. Voltížna komisia pri SJF sa rozhodla zorganizovať toto podujatie, ktoré bolo otvorené záujemcom z celého Slovenska, ako prostriedok na podporu rastu malých športovcov a zároveň budovania pozitívnych medzi klubových vzťahov.Klub Voltiland privítal v obci Opiná pätnásť cvičencov z piatich klubov. A to konkrétne zverenci klubov SŠ Ivánka pri Dunaji, Farao Trnovec nad Váhom, OZ Galaxia Spišská Teplica, FreeStyle Poprad a Voltiland Košice. Pod taktovkou bývalého veľmi úspešného reprezentanta Adama Lukáča za asistencie našej aktuálne najúspešnejšej voltižérky Sáry Šoltésovej deti pracovali na svojich povinných a voľných zostavách. Cibrili techniku, kondíciu a učili sa zaujímavé prípravné cvičenia. V sobotu poobede absolvovali tréning s gymnastickou trénerkou Veronikou Capkovou, počas ktorého okrem iného pracovali na akrobatických prvkoch a skokoch. Z pohľadu organizátora a pozorovateľa môžem zhodnotiť, že všetky deti boli skvelé, poctivo pracovali a snažili sa podať čo najlepší výkon. Rovnako sa však dala pozorovať radosť a smiech, teda aj cieľ podporiť nové priateľstvá, sa myslím, podarilo naplniť. Dúfame, že sa takéto podujatie podarí zorganizovať opäť, možno v ešte širšom zastúpení.

Text a foto : Slávka Necelová

Ďakujeme všetkým zainteresovaným , či už účastníkom , pomocníkom a lektorom ale najmä klubu Voltiland Košice za krásne sústredenie z ktorého si podľa ohlasov nejedno dieťa odnieslo poriadnu svalovku

Správu o sústredení nájdete v linku :

http://www.voltiz.sk/wp-content/uploads/Spr%C3%A1va-o-s%C5%9Butreden%C3%AD-Opin%C3%A1-2022.pdf