FEI

Pozvánka na stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov

Milý tréner, lonžér, rozhodca,

dovoľujem si Ťa v mene Slovenskej voltížnej komisie pozvať na stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov,
ktoré sa uskutoční v priestoroch Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, ul. SNP 30, dňa 11. 11. 2017 (sobota).

Program:
Začiatok o 10.00  

– zhodnotenie voltížnej sezóny 2017

– odsúhlasenie voltížneho kalendára na rok 2018

– nominačné kritéria – určenie nominačných kritérií pre rok 2018

– rôzne

– diskusia

– ukončenie seminára

Po ukončení seminára sa uskutoční zasadnutie SVK.

Poprosím všetkých, aby potvrdili svoju účasť na
gazalko@gmail.com
alebo na 0917 950 353 do 8. 11. 2017.