FEI

Pozvánka na stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov voltíže

Pozvánka na stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov

Milý tréner, lonžér, rozhodca,

dovoľujeme si Ťa v mene Slovenskej voltížnej komisie pozvať na stretnutie trénerov, lonžérov a rozhodcov, ktoré sa uskutoční v salóniku hotela Titris, Tatranská Lomnica, dňa 17. 11. 2018 (sobota) o 10,00 hod.

Program:

10.00   – zhodnotenie voltížnej sezóny 2018

– voltížny kalendár na rok 2019

– MSR 2019

– nominačné kritéria a nominačné preteky pre rok 2019

– zmeny pravidiel 2019

– výpočtové stredisko na rok 2019

– školenie nových rozhodcov

– sústredenia, semináre

– čerpanie finančných prostriedkov

– rôzne

– diskusia

– ukončenie stretnutia

 Organizátor ponúka možnosť obedov, ktoré si stačí objednať v sobotu ráno priamo v hoteli Titris.

Tešíme  sa na stretnutie.

S pozdravom,

 

Mária Fogašová
organizátor

Marián Pavľak
predseda SVK