FEI

Nový pretek v kalendári SR

Do kalendára Voltížnych pretekov v sezóne 2022 pribudol nový pretek 27.08.2022 SVP Topoľčianky .
Viac info : Boris Kodak