FEI

Majstrovstvá Slovenska vo voltíži 2020

Autor: Vladimíra Lenčéšová

Skupina mladších detí – JK Spojená škola Ivánka pri Dunaji

Už druhý rok sa konali majstrovstvá Slovenska v krásnom areály Czajlík ranču v Dunajskom Klátove v dňoch 25.-26.09.2020. Organizácie sa ujala SŠ Ivanka pri Dunaji za výdatnej podpory Zuzany Czajlíkovej a jej snúbenca Rafaela Rodrigeza. Upršané počasie neovplyvnilo výkony koní a cvičencov a začalo sa pretekať nezvyčajne v piatok.

V kategórii ml.chlapci zvíťazil Necela Samuel na koni Teamo z  Voltilandu Košice.Druhé miesto obsadil Nikolíni Filip na koni Trouble Maker zo SŠ Ivanka pri Dunaji a tretí skončil Jack Oláh z JK Lángov dvor Trnovec n.Váhom na koni Furioso Uhřičický.

V mladších ženách získala titul Majsterky Slovenska Petríková Petra na koni Trouble Maker zo SŠ Ivanka

p.Dunaji pred Olejníkovou Ivanou z OZ Galaxia Spišská Teplica na koni Wilma G. Tretia sa umiestnila Boritášová Katka z TJ Slávia UVLF Košice na koni Good Luck.

V starších chlapcoch si odniesol zlatú medailu Sebastián Slameník z JK Lángov dvor Trnovec n.Váhom na koni Ejfél Pluto.

Medzi staršími ženami dominovala Janigová Soňa z JK Freestyle Poprad na koni Leo da Vinci.Na druhom mieste sa umiestnila Czetoová Ema z TJ Slávia UVLF Košice na koni Good Luck a tretia bola Jurášová Tara z SŠ Ivanka p.Dunaji na koni Catalin Lukas G.

Celkovým najvyšším bodovým ohodnotením medzi jednotlivcami sa mohla pýšiť víťazka kategórie ženy juniorky Sára Šoltésová z JK Freestyle Poprad s koňom Leo da Vinci.Vícemajsterkou sa stala Cigáňová Ivana z NŽ Topoľčianky na koni Leon a titul druhej vícemajsterky si odniesla Kolesárová Ema z OZ Galaxia Spišská Teplica na koni Wilma G.

Kategóriu Muži juniori vyhral Meňhert Andrej pred svojím tímovým kolegom Kodakom Sebastiánom  z NŽ Topoľčianky.

V seniorkách ženách si odniesla titul majsterky Slovenska Lea Haszer na koni Accordo T z TJ Slávia SOUP Šaľa.Vícemajsterkou sa stala Martinková Ema z OZ Galaxia Spišská Teplica n akoni Sarah a na treťom mieste sa umiestnila Jezberová Hana na koni Sheilla Dariane z SŠ Ivanka p. Dunaji.

V kategórii dvojíc si odniesli prvenstvo Hana Jezberová a Alica Prokopovičová z SŠ Ivanka p.Dunaji na koni Catalin Lukas G.Druhú priečku obsadili Ivana Cigáňová s Laurou Balážovou z NŽ Topoľčianky na koni Lea a tretím miestom sa hrdili Sára Nitonová s Miuo Spišiakovou na koni Frajer z TJ Slávia SOUP Šaľa.

Najťažšou kategóriou z  hľadiska nácviku zostavy  ale aj z hľadiska prípravy koňa je kategória skupiny.

V kategórii skupiny DETI si odniesli majstrovský titul cvičenci z TJ Slávia UVLF Košice na koni Nepomuk s lonžérkou Sobčákovou Martinou v zložení : Dankaninová Karolína,Pavľaková Stela,Boritášová Katarína,Pirčová Mášenka,Mikitová Ema,Mosejová Lilien.

Vícemajstrami sa stala skupina z SŠ Ivanka p.Dunaji na koni Trouble Maker s lonžérom Zagatom Pavlom v zložení : Petríková Petra,Tary Júlia,Psotná Simona,Nikolíny Filip,Bačiaková Laura,Marčeková Naďa.

Drhými vícemajtrami slovenska boli cvičenci JK Lángov dvor z Trnovca n.Váhom na koni Furioso Uhřičický s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou v zložení : Oláh Jack,Hodúrová Sofia,Takáčová Lucia,Čičmišová Lea,Szabó Mia a Rajjová Hanka.

V kategórii skupiny JUNIOR zvíťazila skupina z NŽ Topoľčianky na koni Leon s lonžérom Kodakom Borisom v zložení: Cigáňová Ivana,Meňhert Andrej,Strečková Stela,Balážová Laura,Kodak Sebastián,Karáčová Gabriela.

Druhé miesto obsadila skupina z TJ Slávia UVLF Košice na koni Vivian s lonžérom Pavľak Marián v zložení : Czetoová Ema,Pavľaková Veronika,Hajurková Ela,Jalčová Alica,Ťažárová Simona,Lukáňová Ema.

Tretie miesto si odniesla skupina z JK Lángov dvor Trnovec n.Váhom na koni Ejfél Pluto s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou v zložení : Dudonová Ema,Sudorová Timea,Sebastián Slameník,Zorić Tamara,Hodúrová Chiara a Kálmán Viktória.

V kategórii skupina SENIOR si odniesli zlato cvičenci z TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Accordo T s lonžérkou Janou Majdlenovou v zložení : Hakszer Lea,Nagyová Katarína,Szabóová Žofia,Nitonová Sarah,Spišiaková Mia,Benčíková Júlia.

Napriek nepriaznivej situácii ktorej čelila voltíž túto sezónu bola úroveň koní i cvičencov vysoká a bolo sa na čo pozerať. Všetky národné preteky ktoré boli vo voltížnom kalendári naplánované sa uskutočnili  a cvičenci mali mnoho možností ukázať svoje umenie.Dúfam že aj budúca sezóna sa vydarí aspoň tak ako táto v r.2020 a už  budeme môcť  aj vycestovať s našimi cvičencami na zahraničné podujatia.

Kompletné výsledky TU.

Kategória mladší chlapci
Kategória Senior – ženy

Skupina Junior