FEI

Ďakovný list SVK pre NŽ Topoľčianky

KOMU:
Ing. Michal Horný
riaditeľ NŽ
NŽ Topoľčianky
Parková 13
951 93  Topoľčianky

OD:
Slovenská voltížna komisia

Vážený pán riaditeľ,

Dovoľte, aby som Vám v mene Slovenskej voltížnej komisie poďakoval zato, že ste sa zhostili neľahkej úlohy, zorganizovať MSR vo voltíži 2017. Organizovaním MSR prispievate k rozvoju voltížneho jazdenia. Zároveň Vám ďakujeme za dlhoročnú podporu a rozvoj našej disciplíny.

S pozdravom
Marián Pavľak  (za SVK)

ORIGINÁL